Konferens - Föreläsningar - Boende
Säkra Dina elsystem!

Säkra Dina elsystem!

Behöver du hjälp med elen?

Morgan är utbildad elingenjör och har under hela sitt yrkesliv arbetat med elfrågor. Dels som anställd, under många år som arbetsledare, dels som konsult. Under nästan 30 år arbetade han också i det egenstartade elbolaget Nösslinge El, som senare köptes upp av Elajo El & Energiteknik AB.

Med dessa gedigna kunskaper och erfarenheter erbjuder han nu sina tjänster som konsult . Behöver du hjälp ? Vänd dig med fördel till Morgan Andersson!

Genuina kunskaper till din tjänst

 • Besiktningar
 • Utbildningar i elsäkerhet
 • Installationslösningar 
 • Belysningslösningar
 • Nätverkslösningar

Säkra elsystem i hemmet

Att elen fungerar och ger oss lyse, värme och underhållning i hemmet tar vi ofta för givet. Men glöm inte att försäkra dig om att elinstallationerna är fackmannamässigt utförda!  Du minskar därmed risken för elolyckor, bränder orsakade av kopplingsfel och dolda elfel vid husköp.

Detta kan erbjudas:

 • Kontroll av elanläggningens status
 • Elbesiktning inför husköp
 • Elbesiktning vid nyinstallationer
 • Elkontroller vid byggnation
 • Elkalkyler

El för lantbruksföretag

Stora påfrestningar på elnätet, maskiner och utrustning som kräver fungerande el dygnet runt och reservkraft vid strömavbrott är några av de speciella förutsättningar som ofta föreligger för lantbruk och elintensiv verksamhet på landsbygden.

Lantbruket kräver extra energi

Du som driver ett lantbruk eller annan storskalig verksamhet på landsbygden behöver vara extra noggrann med elinstallationen.
Tänk alltid på säkerheten.

Särskilda krav på elsäkerhet

Morgan Andersson har lång erfarenhet både som eltekniker och elingenjör samt som företagande på lantgård. Han vet vad som krävs för säkerheten och driften.

Morgan hjälper till med:

 • Elsäkerhet t.ex.brand-åskskydd och personskydd
 • Installationslösningar
 • Belysningslösningar
 • Nätverk
 • Rådgivning
 • Besiktningar

Se till att din verksamhet är både säker och driftstålig. En genomgång av en kvalificerad fackman är en bra investering!

Morgan Andersson är utbildad elingenjör 
och har arbetat med elfrågor under hela sitt 
yrkesliv, både som tekniker och konsult  

Ring eller mejla Morgan om du behöver
anlita honom eller har frågor.
Tel: 0340-342 34,
mobil 0730-342341
e-post morgan@gardakrik.se
Copyright © Gårdakrik | Sajtkarta